Ηλιού, Φίλιππος Η. Η έλλογη χρήση της ιστορίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
 2. Contributions to collective works
 3. 11 Φεβρουαρίου 2003
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0006/01
  1. Σύνοψη: Το παρόν έργο εκφωνήθηκε ως ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα... : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της Ιστορίας 1941-1950", που οργάνωσαν τα ΑΣΚΙ και οι εκδόσεις Βιβλιόραμα, στην Στοά του Βιβλίου, στις 11 Φεβρουαρίου 2003

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Για τη δεκαετία 1940-1950 : έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..."