Λεονταρίτης, Γεώργιος Α.

  1. Πρόσωπο
  2. 1945
  3. Athens
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα