Νίκος Ζαχαριάδης : η πορεία ενός ηγέτη 1923-1949 - 1η έκδοση. - Athens: Philistor, c2000.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  2. Σιδερίδου, Αγνή
  1. Λεονταρίτης, Γεώργιος Α.
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Philistor
 4. c2000
  1. Σημείωση: Η έκδοση περιέχει παράρτημα με κείμενα της Κομμουνιστική Επιθεώρησης (ΚΟΜΕΠ) για τον Νίκο Ζαχαριάδη. Επίσης περιέχει το έργο της Αγνής Σιδερίδου με τίτλο "Λευτέρης Αποστόλου: Μια ανθρώπινη εικόνα". Επίσης περιέχει εισαγωγή του Γιώργου Α. Λεονταρίτη με τίτλο "Ο αρχηγός του ΚΚΕ"