Ελληνική βιβλιογραφία του Εμφυλίου Πολέμου, 1945-1949 : αυτοτελή δημοσιεύματα, 1945-1999 - Athens: Philistor, 2000.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
  1. Athens
  1. Philistor
 3. 2000
 4. 260 σελίδες φωτογραφίες ; 23χ15 εκατοστά
 5. Ιστορία & κοινωνία : Βιβλιογραφίες ; 1.
 6. 960-369-045-5 - 978-960-369-046-7
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 KOY
  2. National Library of Greece (NLG)03617/2000-1
  1. Περιεχόμενα: Εισαγωγή – Βιβλιογραφία
   Ευρετήρια: 1. Τίτλων 2. Φυσικών Προσώπων 3. Συλλογικών Οργάνων 4. Σειρών (series) 5. Εκδοτών 6. Προτύπων Αριθμών (ISBN)
   Παράρτημα

  1. Βιβλιοκριτική Χρήστου Τσιτζιλώνη ⟶ Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Τεύχος: 2001 Τεύχος 3
 7. DF 849.8 .K69 2000
 8. 938.774 KOY
 9. W0026-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA