Δεκέμβρης του '44 : νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις : καταθέσεις σ' ένα επιστημονικό συμπόσιο - Athens: Philistor, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
  1. Athens
  1. Philistor
 3. 1996