Παπαστράτης, Προκόπης. Από την απελευθέρωση στην εμφύλια σύγκρουση του Δεκέμβρη

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Contributions to collective works
 3. 14 Μαίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0028/09
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο Δεκέμβρης του 1944 στο πλαίσιο των μεταπολεμικών εξελίξεων»,  που διοργάνωσε η Ομάδα Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις εκδόσεις Φιλίστωρ, στην Αθήνα, στις 13-14 Μαΐου 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007) [Επιμελητής]. Δεκέμβρης του '44 : νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις