Η ελεύθερη Ελλάδα : η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944) - Athens: Εκδόσεις Ασίνη, c2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κρατικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
  1. Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-)
  1. Athens
  1. Εκδόσεις Ασίνη
 3. c2014
  1. Περιεχόμενα:
   Πρόλογος του συγγραφέα - Εισαγωγικό σημείωμα (Γ. Μαργαρίτης)
   ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ.
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
   3.Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΕΕΑ (1944)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΚΡΑΤΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.
   Επίλογος