Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1954
  3. Athens
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)