1936-1946 : δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα - Athens: Εξάντας, 1975.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Richter, Heinz A. (1939-)
  1. Μιχαλοπούλου, Ειρήνη
  2. Μαστοράκη, Τζένη (1949-)
  1. Πυρομάγλου, Κομνηνός (1899-1980)
  1. Athens
  1. Εξάντας
 3. 1975
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΜΝ. ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
   Ο ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΣ 1936-1941
   Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
   1942: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
   ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 1943: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
   Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
   ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 1943 - Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ
   1944: Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ
   Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
   Η ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ
   Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
   Η ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία