Χαϊδιά, Ελένη. The punishment of collaborators in Northern Greece, 1945-1946

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χαϊδιά, Ελένη
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Γερμανική κατοχή
  2. Δοσιλογισμός
  1. W0030/02
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 42-61 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο " Δωσίλογοι : από την Κατοχή στην Απελευθέρωση"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over