Κοτζαγεώργη, Ξανθίππη. Memories of the Bulgarian occupation of Eastern Macedonia: three generations

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κοτζαγεώργη, Ξανθίππη
  2. Χατζηαναστασίου, Τάσος (1965-)
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Μακεδονία, Ανατολική
  1. Βουλγαρική κατοχή
  2. Συλλογική μνήμη
  3. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0030/13
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 273-292 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Προσωπική και συλλογική μνήμη από τις εμπειρίες της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία (1941-1944)"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over