Σακκάς, Ιωάννης Δ. The civil war in Evrytania

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ευρυτανία (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  2. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0030/09
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 184-209 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ευρυτανία"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over