Σαράφη, Λη. The policing of Deskati, 1942-1946

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σαράφη, Λη
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Δεσκάτη Γρεβενών
  1. Ελληνική Χωροφυλακή
  1. W0030/10
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 210-220 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Η αστυνόμευση της Δεσκάτης, 1942-46"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over