Καρακασίδου, Αναστασία. Protocol and pageantry: celebrating the nation in Northern Greece

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καρακασίδου, Αναστασία
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. After 1950
  1. Μακεδονία
  1. Εθνικές εορτές
  1. W0030/11
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 221-246 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Πρωτόκολλο και θέαμα : εθνικοί εορτασμοί στη Βόρεια Ελλάδα"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over