Λαΐου, Αγγελική Ε. Population movements in the Greek countryside during the Greek Civil War

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λαΐου, Αγγελική Ε (1941-2008)
 2. Contributions to collective works
 3. 30 Αυγούστου 1984
 4. Αγγλική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μετακινήσεις πληθυσμών
  2. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. W0041/04
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Νεοελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης μεταξύ 30 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 1984 με τίτλο "Conference on the Greek Civil War 1945-1949". Περιέχεται στην έκδοση "Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949. - Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1987". - Σε ελληνική μετάφραση περιέχεται στην έκδοση "Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949. - Αθήνα: Ολκός, 1992" με τίτλο "Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Bærentzen, Lars [Επιμελητής]. Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949