Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών

  1. Οργανισμός
  2. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
    1. Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΚΠΕ)
    1. Μακρής, Σπύρος
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA