Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΚΠΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1989
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Ρόρη, Λαμπρινή
  1. Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1989 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (19 – 4 -1989) υπό την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε Κέντρο Πολιτικών Ερευνών.

   Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται: Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων Επιστημονικές δημοσιεύσεις, έκδοση βιβλίων ή περιοδικών Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων Συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (συμβατικού και ηλεκτρονικού). Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας

   Από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA