Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949 : επιστημονικό συνέδριο, Καρπενήσι, 23-26 Σεπτεμβρίου 1999 - Athens: Philistor, 2000.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-)
  2. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
  1. Τζαννετάκης, Τζαννής Π. (1927-2010)
  1. Athens
  1. Philistor
 3. 2000