Σκαμάγκα, Μαρία. Αλέξανδρου Κοτζιά, Ιαγουάρος, μια μικρογραφία του νεοελληνικού "Τριακονταετούς" πολέμου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σκαμάγκα, Μαρία (1971-)
 2. Contributions to collective works
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. Κοτζιάς, Αλέξανδρος (1926-1992)
  1. W0040/32
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-) [Επιμελητής]. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949