Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 1. Οργανισμός
 2. 18 Δεκεμβρίου 1976
 3. Thessaloniki
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Βερέμης, Θάνος Μ (1943-)
  2. Γούναρης, Βασίλης Κ.
  3. Κλάψης, Αντώνης (1978-)
  4. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  5. Κόντης, Βασίλειος
  6. Λιάκος, Αντώνης Ι. (1947-)
  7. Μουρέλος, Ιωάννης Γ (1952-)
  8. Νικολοπούλου, Μαρία
  9. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
  10. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (1938-)
  11. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)
  12. Τούντα-Φεργάδη, Αρετή
  13. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία (1960-)
  14. Michaēlidēs, Iakōvos D.
  15. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  1. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1977, με σκοπό την καλλιέργεια και την προώθηση των ιστορικών ερευνών, την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και δεσμών και τη μετάδοση των πορισμάτων των ιστορικών ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων, τη δημοσίευση ιστορικών μελετών, την έκδοση περιοδικών και Πρακτικών συνεδρίων. Αμέσως μετά την ίδρυσή της η Ε.Ι.Ε. εντάχθηκε ως Ελληνική Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών στην Comité Internationale des Sciences Historiques και μετέχει ως εθνική επιτροπή με ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και τη διαμόρφωση του Προγράμματος και της θεματικής του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιστορικών Επιστημών που οργανώνεται κάθε πέντε χρόνια. Η Ε.Ι.Ε. έχει οργανώσει μέχρι σήμερα 32 Πανελλήνια Ιστορικά Συνέδρια (εκδόθηκαν τα Πρακτικά από το Δ΄ Συνέδριο κ.ε.) και εκδίδει το περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ που περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν στον Μεσαιωνικό Ελληνισμό. Φιλοδοξεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες αυτές με την προοπτική να ενταχθούν νέα μέλη.

   Από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΙΕ
 5. Το καταστατικό της εταιρείας
  1. 754389 ⟶ Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  1. 122859509 (Corporate) ⟶ Hellēnikē historikē etaireia
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA