Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)

 1. Πρόσωπο
 2. 1911
 3. 26 Απρίλίου 1989
 4. Λευκάδα (Πόλη)
 5. Athens
 6. Greek men
 7. Ελληνική υπηκοότητα - Γαλλική υπηκοότητα
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  3. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)