Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. Ξαναδιαβάζοντας το σχήμα του Εμφυλίου, όπως το διατύπωσε ο Φίλιππος Ηλιού

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-)
 2. Contributions to collective works
 3. 13 Μαίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
  1. W0044/02
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις»  που διοργάνωσε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ από κοινού με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2006.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004) [Συγγραφέας]. Το σχήμα του εμφυλίου πολέμου
  1. Μουρέλος, Ιωάννης Γ (1952-) [Επιμελητής]. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση