Ψαλλίδας, Γρηγόρης. Το ΣΚ-ΕΛΔ και ο "Τρίτος παράγοντας" των Ευρωπαίων σοσιαλιστών (1945-1947)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ψαλλίδας, Γρηγόρης
 2. Contributions to collective works
 3. 22 Οκτωβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Σοσιαλιστικά κόμματα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Σοσιαλιστικό Κόμμα - Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΣΚ-ΕΛΔ)
  1. W0045/05
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος: από τη Βάρκιζα στο Γράμμο", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου 1999 και διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και με την συνεργασία της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α).

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) [Επιμελητής]. Ο Εμφύλιος Πόλεμος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο