Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)

 1. Πρόσωπο
 2. 29 Οκτωβρίου 1961
 3. Thessaloniki
 4. Greek men
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Professor
 7. Creators scientific works
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική - Αγγλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Γεννήθηκε το 1961 στη Θεσσαλονίκη. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984), πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in European Studies, 1986) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (PhD in International History, 1989) στη London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε συνεργάτης του ελληνικού τμήματος του BBC (1988-9) και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1990-3). Από το 1993 διδάσκει Διπλωματική Ιστορία στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Hebrew University της Ιερουσαλήμ. ⟶ Βιογραφικό από το ΑΠΘ
 10. Προσωπική σελίδα από το ΑΠΘ - Συνέντευξη Στεφανίδη στην ιστοσελίδα Clio Turbata
  1. 610275 ⟶ Στεφανίδης, Ιωάννης Δ.
  1. 0000 0001 1771 880X ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 79097785 (Personal) ⟶ Stephanidēs, Giannēs D.