Γούναρης, Βασίλης Κ. Ανορθόδοξοι πόλεμοι : Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γούναρης, Βασίλης Κ.
  2. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
  3. Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)
 2. Bibliographic collective works
 3. 2010
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974)"
  1. W0047
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974) που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale,, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη, από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το συνέδριο διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου 2006 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

  2. Περίληψη:
   Ο ανορθόδοξος πόλεμος αποτελεί συστατικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας στον 20ο αιώνα. Ενώ όμως έχουν γραφτεί πολλά για τις αναμετρήσεις αυτού του είδους, η εσωτερική τους δυναμική, η κοινωνιολογική τους διάσταση και η στρατιωτική τους λογική δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ούτε έχουν αναλυθεί συγκριτικά. Αυτό ακριβώς επιχειρεί ο παρών συλλογικός τόμος. Η συγκριτική προσέγγιση αναδεικνύει μια σειρά νέων θεματικών και ερωτημάτων. Στον βαθμό που η ίδια η φύση του ανορθόδοξου πολέμου επιτάσσει τη στενή σχέση ανάμεσα στον αντάρτικο στρατό και τον άμαχο πληθυσμό, η μελέτη της δυναμικής της βίας αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόσφορη προσέγγιση. Μελετώνται επίσης, το πολιτικό κόστος των ανορθόδοξων πολέμων καθώς και η διαμόρφωση των ταυτοτήτων μέσα στον στρόβιλο που τέτοιοι αγώνες προκαλούν. Εξάλλου, και οι τρεις πόλεμοι διαπλέκονται άμεσα με τη δημόσια ιστορία και τη δημόσια μνήμη. Αυτό είχε ως συνέπεια να επικρατήσει ένας απλουστευτικός, εξωραϊστικός λόγος και οι "ενοχλητικές" πτυχές του παρελθόντος να τεθούν στο περιθώριο. Ο ανά χείρας τόμος επιδιώκει, επομένως, να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος, και επομένως στην ιστορική μας αυτογνωσία, ανασκευάζοντας διαδεδομένες αλλά προβληματικές ερμηνείες, διαμέσου της επιστημονικής έρευνας της πρόσφατης ιστορίας μας.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA