Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1956
  3. Athens
  4. Greek women
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
    2. Πάντειο Πανεπιστήμιο
    1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων