Λαγάνη, Ειρήνη. Το "παιδομάζωμα" και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, 1949-1953

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1996
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. W0157
  1. Η μελέτη αυτή ρίχνει φως σε άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της υπόθεσης των παιδιών που απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα την ταραγμένη περίοδο του εμφυλίου και εγκαταστάθηκαν στην γειτονική Γιουγκοσλαβία, συγκεκριμένα στην τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με βάση κυρίως πρωτογενείς πηγές ή ανέκδοτα αρχεία του Φόρεϊν Όφις και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστραλίας, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα αν συνειδητά, η αυστροσλαβική πολιτική ηγεσία επεδίωξε να μεταστρέψει τα Ελληνόπουλα (ελληνόφωνα ή σλαβόφωνα) που μεταφέρθηκαν στην χώρα αυτή, σε «επίλεκτα» μέλη της σλαβομακεδονικής κοινότητας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης στο «μακεδονικό» στο μέλλον ή αν τα κίνητρά της ήταν ανθρωπιστικά και μόνο.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA