Μαντά, Ελευθερία

 1. Πρόσωπο
 2. Greek women
 3. Professor
 4. Creators scientific works
 5. Γυναίκα
 6. Ελληνική - Αγγλική - Γαλλική - Ιταλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Η ιστορικός Ελευθερία Μαντά, είναι λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) (1992-2008) και διευθύντρια του (2008-2011).

 7. Βιογραφικό σημείωμα από το ΑΠΘ
  1. 629537 ⟶ Μαντά, Ελευθερία
  1. 0000 0004 4644 6526 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 27353940 (Personal) ⟶ Manta, Eleutheria
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA