Μαντά, Ελευθερία. Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος : από την αλυτρωτική προπαγάνδα στην ενεργό δράση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μαντά, Ελευθερία
 2. Contributions to collective works
 3. 03 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Ήπειρος
  1. Τσάμηδες
  2. Μουσουλμανική μειονότητα
  3. Εθνοτικές διαστάσεις
  1. W0052/08
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών