Η Ελλάδα '36-'49 : από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο : τομές και συνέχειες - Athens: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο - Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Fleischer, Hagen (1944-)
  1. Athens
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 2003