Κουκουλές, Γιώργος Φ. Η συνέχεια στην ιστορία ως τραγική επανάληψη : η περίπτωση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, 1936-1948

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουκουλές, Γιώργος Φ.
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
  1. W0025/15
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49