Σακελλαρόπουλος, Τάσος. Η εδαφική και στρατιωτική διάσταση της σύγκρουσης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2013
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0111/03
  1. Το έργο αυτό αποτελεί νέα επεξεργασία παλαιότερου έργου του Τάσου Σακελλαρόπουλου που είχε δημοσιευτεί στον τόμο Γ1 της "Ιστορίας της Ελλάδος του 20ού αιώνα" με τίτλο "Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών στον πόλεμο και την πολιτική"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-) [Συγγραφέας]. Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών στον πόλεμο και την πολιτική
  1. Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες