Το εμφύλιο δράμα : πρακτικά ημερίδας που οργάνωσε το περιοδικό Δοκιμές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996 - Athens: Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό]-Πλέθρον, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
  1. Athens
  1. Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό]
  2. Πλέθρον
 3. 1997