Σιδέρης, Νίκος. Το εμφύλιο πνεύμα : εκφάνσεις του Εμφυλίου στην πολιτική ψυχολογία και κουλτούρα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σιδέρης, Νίκος (1952-)
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Ψυχολογικές απόψεις
  1. W0051/03
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-) [Επιμελητής]. Το εμφύλιο δράμα