Παναγιωτόπουλος, Παναγής. Η κομμουνιστική μνήμη της ήττας : διερευνώντας τις κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της μετα-ιστορικής ηθικής δικαίωσης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παναγιωτόπουλος, Παναγής (1971-)
 2. Contributions to collective works
 3. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  1. W0051/06
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-) [Επιμελητής]. Το εμφύλιο δράμα