40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος : πως εκερδίσαμε τους αγώνες μας, 1940-1949 - Athens: Τυπογραφείον της "Ακροπόλεως", 1960.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. (1897-1989)
  1. Athens
  1. Τυπογραφείον της "Ακροπόλεως"
 3. 1960
 4. 2 τόμοι (944 + 643 σελίδες) Φωτογραφίες ; 25 εκατοστά
 5. Η δευτέρα μάχη του έθνους
  1. National Library of Greece (NLG)Πατήστε εδώ
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΠατήστε εδώ
 6. W0068-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA