Οι άλλοι καπετάνιοι : αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  2. Αντιστασιακές οργανώσεις της Εθνικοφροσύνης
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2005