Καλλιανιώτης, Θανάσης. Οι αντικομουνιστές καπετάνιοι στη Δυτική Μακεδονία (1942-1949)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καλλιανιώτης, Θανάσης (1960-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2005
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Μακεδονία, Δυτική
  1. Αντιστασιακές οργανώσεις της Εθνικοφροσύνης
  2. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. W0054/04
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-) [Συγγραφέας]. Οι άλλοι καπετάνιοι : αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου