Παπαθανασίου, Ιωάννα. Ο δρόμος της μη επιστροφής : το τετράμηνο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1947

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2010
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. W0055/07
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949