Βοτάνι (Καστοριά)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Καστοριά (Νομός)
    1. Το Βοτάνι είναι χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ορεστιάδος. Το Βοτάνι βρίσκεται σε υψόμετρο 620 μέτρων, σε γεωγραφικό πλάτος 40,41473 και γεωγραφικό μήκος 21.30683.

    1. 733870 ⟶ Votáni
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA