Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1942
 3. Βοτάνι (Καστοριά)
 4. Greek men
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  2. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  3. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)