Πατελάκης, Απόστολος

 1. Πρόσωπο
 2. Romania
 3. Greek men
 4. Researcher
 5. Creators scientific works
 6. Children - adolescents during the Civil War
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Ρουμανική
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Ο Απόστολος Πατελάκης γεννήθηκε από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου στη Ρουμανία. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1979. Έχει σπουδάσει Ιστορία και είχε εργαστεί ως Καθηγητής την περίοδο 1973-1979. Από το 1980 διδάσκει τη ρουμανική γλώσσα στη Σχολή Βαλκανικών γλωσσών στο ΙΜΧΑ και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα κύρια ενδιαφέροντά του είναι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και οι πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία.

   Από συνέντευξη του Α. Πατελάκη στην ιστοσελίδα Clio Turbata
  1. 0000 0000 3021 887X ⟶ Patelakēs, Apostolos
  1. 8926253 (Personal) ⟶ Patelakēs, Apostolos