Πατελάκης, Απόστολος. Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ρουμανίας, 1948-1956

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Πατελάκης, Απόστολος
  2. Βασιλειάδης, Παύλος
 2. Contributions to collective works
 3. 2015
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Romania
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/04
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις