Σκουλίδας, Ηλίας Γ. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Αλβανία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2015
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Αλβανία
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/05
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις