Σφέτας, Σπυρίδων. Πολιτικοί πρόσφυγες στη Γιουγκοσλαβία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  2. Michaēlidēs, Iakōvos D.
 2. Contributions to collective works
 3. 2015
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Yugoslavia
  1. Σλαβομακεδόνες
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059/03
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις