Παπαγιάννη, Βασιλική (1927-2014)

  1. Πρόσωπο
  2. 1927
  3. 10 Μαρτίου 2014
  4. Λάρισα (Πόλη)
  5. Λάρισα (Πόλη)
  6. Greek women
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)