Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)

 1. Οργανισμός
 2. 23 Φεβρουαρίου 1943
 3. 1947
 4. Αντιστασιακές οργανώσεις γερμανικής κατοχής - Πολιτικές νεολαίες, Ελληνικές
 5. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Αρώνης, Παναγιώτης Γ. (1924-2015)
  2. Λιβανός, Γιώργος (1929-)
  3. Παπαγιάννης, Παναγιώτης (1923-)
  4. Παπαγιάννη, Βασιλική (1927-2014)
  5. Μπαρμπάτση, Σταματία (1922-)
  6. Κυρίτσης, Νίκος (1928-2014)
  7. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
  8. Ναυπλιώτης, Μανώλης (1924-1994)
  9. Μανθούλης, Ροβήρος (1929-)
  10. Κοτζιάς, Αλέξανδρος (1926-1992)
  11. Στάβερης, Ηλίας (1924-2010)
  12. Ραχιώτης, Χρήστος Δ. (1917-2010)
  13. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
  14. Παπακωνσταντίνου, Κώστας (Μπελάς)
  15. Βουβαλέας, Γιώργος (1924-1947)
  16. Μαρίνης, Κώστας (1920-)
  17. Στάβερη, Ουρανία (1928-)
  18. Σβώλος, Θανάσης
  19. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
  20. Τσακίρης, Κυριάκος (1915-1998)
  21. Μπέικου, Μαρία (1925-2011)
  22. Πάρνης, Αλέξης (1924-)
  1. Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.) ήταν οργάνωση νέων που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στις 23 Φεβρουαρίου 1943 και ήταν μέλος του ΕΑΜ

   Ιδρύθηκε από αντιπροσώπους πολιτικών και αντιστασιακών οργανώσεων νέων της εποχής (Αγροτική Νεολαία Ελλάδος, Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική Εργατοϋπαλληλική Νεολαία, Ενιαία Μαθητική Νεολαία, Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, Θεσσαλικός Ιερός Λόχος, Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία, Λεύτερη Νέα, Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος, Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδος, Φιλική Εταιρεία Νέων, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων ΕΑΜΝ Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Εθνικό Συμβούλιο των φίλων της νέας γενιάς), οι οποίοι αποφάσισαν τη διάλυση όλων των παραπάνω οργανώσεων και τη συγχώνευσή τους στην ΕΠΟΝ που τέθηκε υπό την καθοδήγηση της ΠΕΕΑ και του ΕΑΜ. Τα μέλη της ΕΠΟΝ καλούνταν ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες.

   Σκοποί της ΕΠΟΝ αναφέρονταν στο ιδρυτικό κείμενό της:

   • Η εθνική απελευθέρωση με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας.
   • Η εξόντωση του φασισμού και η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας .
   • Η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών.
   • Η υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών, εκπολιτιστικών και μορφωτικών δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς.
   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 17:20, 12 Νοεμβρίου 2016)
  1. 394719 ⟶ Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων
  1. Q3560660 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 127119265 (Corporate) ⟶ Heniaia Panelladikē Organōsē Neōn
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA