Στάβερη, Ουρανία (1928-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1928
  3. Athens
  4. Greek women
    1. Στάβερης, Ηλίας (1924-2010)
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)