Βουβαλέας, Γιώργος (1924-1947)

 1. Πρόσωπο
 2. 1924
 3. 17 Αυγούστου 1947
 4. Kalamata
 5. Kalamata
 6. Greek men
  1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  2. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)