Σβώλος, Θανάσης

  1. Πρόσωπο
  2. 1928
  3. Μαραθούσα Μεγαλόπολης
  4. Greek men
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
    2. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)